Klassisk teknik

Mer om klassisk teknik

I klassisk teknik åker man med skidorna parallellt i preparerade skidspår. Vanligtvis använder man fästvalla eller skins under fästzonen på skidorna. Först trycker man ner fästzonen på skidan för att sen sparka ifrån bakåt och glida ut på motsatt skida. I lättåkta partier stakar man. De senaste åren har teknik och styrka utvecklats mycket och framförallt i långloppstävlingarna väljer man att allt oftare bara staka och inte använda fästvalla på skidorna.

I den klassiska tekniken använder vi 4 olika åksätt: saxning, diagonal, stakning med frånskjut och stakning.