Träningsintensitet

Intensitetszon% av maxpulsBorgskalaAndning
A160-75%9-12 Mycket lätt till lättPrata obehindrat
A275-85%13-14 Något ansträngandePrata korta meningar
A3-85-90%15-16 AnsträngandeSäga enstaka ord
A390-95%17-18 Mycket ansträngandeOrkar knappt prata
A3+>95%19-20 Extremt ansträngandeOrkar ej prata